English | tiếng Việt
Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (IESE), Trường Đại học Xây dựng tổ chức hội thảo: Quản Lý PHỐT – PHO trong phát triển đô thị bền vững

Phốt-pho là nguồn dinh dưỡng thiết yếu để đảm bảo sự phát triển và quyết định năng suất, chất lượng sản phẩm của cây trồng, đặc biệt là các loại cây có hạt, củ, quả. Phốt-pho (lân) được sử dụng làm phân bón trong các hoạt động nông nghiệp, làm vườn. Tuy nhiên, trữ lượng đá phốt-phát trên thế giới không nhiều, hiện chỉ được khai thác tại 5 nước trên thế giới, và ngày càng có nguy cơ khan hiếm. Ngoài ra, việc sử dụng phốt-pho không hiệu quả trong nông nghiệp hay việc xả nước thải chưa được loại bỏ phốt-pho ra môi trường dẫn tới ô nhiễm nguồn nước. Việc thu hồi và tái tạo phôt-pho dùng làm phân bón trong nông nghiệp từ chất thải đô thị hiện đang là giải pháp tiềm năng cho vấn đề này.

Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (IESE), Trường Đại học Xây dựng, Viện nghiên cứu Tương lai bền vững (ISF), Trường Đại học Công nghệ Sydney và Viện Nghiên cứu bền vững toàn cầu (ASU), Trường Đại học bang Arizona, Hoa Kỳ, Trung tâm Quản lý nguồn nước, Vệ sinh môi trường, Sức khỏe và Phát triển công nghệ mới (WASHTED), Đại học Tổng hợp Malawi cùng phối hợp đề xuất chương trình nghiên cứu quốc tế: Phốt-pho, kiểm soát những dòng vật chất trong đô thị liên quan đến tài nguyên, với sự tham gia của các đối tác (P-FUTURES).

Các đô thị, được xem như các đối tượng tiêu thụ và phát thải, có thể đóng vai trò trọng điểm trong việc quản lý bền vững chất phốt-pho. Trong quá tình nghiên cứu, hợp tác, với các đối tác đến từ Hà Nội (Việt Nam), Sydney (Australia), Blantyre (Malawi), và Phoenix (USA), bao gồm các chuyên gia về quản lý và quy hoạch đô thị. Dự án sẽ đánh giá các rủi ro tiềm ẩn, những khả năng cung cấp nguồn phốt-pho. Các hội thảo sẽ thúc đẩy sự hợp tác, học hỏi kinh nghiệm, tăng cường và tạo lập các mối quan hệ giữa các nghiên cứu viên và các bên liên quan. Bằng việc liên kết các vấn đề về phốt-pho với các vấn đề cấp thiết đang tồn tại trong đô thị như: an toàn thực phẩm, khan hiếm nguồn nước, đề tài hướng tới sự phát triển bển vững, xây dựng kịch bản và các giải pháp chiến lược thích hợp để giải quyết các vấn đề về phốt-pho. Hà Nội đang thực hiện Quy hoạch tổng thể giai đoạn 2030, tầm nhìn 2050, với nhiều thách thức về đô thị hóa, công nghiệp hóa, giảm diện tích đất nông nghiệp và an ninh lương thực, khan hiếm tài nguyên, vệ sinh môi trường, ô nhiễm môi trường, … Dự án này nhằm tìm kiếm các cơ hội để đề xuất với Hà Nội các giải pháp liên quan đến tài nguyên phốt-pho nói riêng và thu hồi tài nguyên, bảo vệ môi trường, hướng tới sự phát triển bền vững nói chung

Trong khuôn khổ chương trình này, ngày 25 tháng 11 năm 2014, tại Viện KH&KTMT, trường ĐHXD, Hội thảo quốc tế: Quản lý phốt-pho trong phát triển đô thị bền vững đã được tổ chứcHội thảo nhằm thu thập ý kiến các chuyên gia trong lĩnh vực quản lý, kiểm soát nguồn phốt-pho, đánh giá những cơ hội và thách thức về khan hiếm và ô nhiễm phốt-pho, các nội dung ưu tiên trong quy hoạch và quản lý đô thị, an ninh lương thực, quản lý chất thải, sức khoẻ cộng đồng, cung cấp nước sạch, các vấn đề tài chính và xã hội… Các đại biểu đến từ nước ngoài, cùng đại diện của các trường và viện nghiên cứu về kỹ thuật môi trường, quy hoạch đô thị, nông nghiệp sinh thái, chăn nuôi, các doanh nghiệp cấp thoát nước và môi trường đô thị, sức khỏe cộng đồng, nhà nông, doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm nông nghiệp, vv… đã chia sẻ những cơ hội và thách thức, quan điểm và kinh nghiệm chuyên môn trong các vấn đề trên, đồng thời định hướng xây dựng dự án hợp tác nghiên cứu trong 3 năm tới. Hội thảo đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

Tin tức & Sáng kiến

No News

tài nguyên

No Resources